Column: Dierenwelzijn na de verkiezingen

De verkiezingen zijn weer achter de rug, de toekomst wacht. Wat brengen de verkiezingen op het gebied van dierenwelzijn? Wat kunnen we verwachten van de partijen VVD en PvdA, de grootste in de uitslag?

Tijdens de campagnes van de partijen legde de dierenbescherming de partijen stellingen voor op het gebied van dierenwelzijn. De grootste partijen, behalve de PVV, hebben hierop antwoord gegeven. Wat kunnen we van de grootste partijen op het gebied van dierenwelzijn verwachten?

Als het aan de VVD ligt…

De VVD is neutraal bij een aantal stellingen, en weegt daar goed de voors en tegens af. Dierenmishandeling en een positieflijst voor het houden van dieren krijgen steun van de VVD. Dierenmishandelaars wil de VVD hard aanpakken door een houdverbod en hogere straffen in te stelen. De handel van gezelschapsdieren via internet willen ze niet verbieden, wel de handel in exoten. Daarentegen willen ze geen nationale minimum dierenwelzijnseisen, deze willen ze in Europees verband afspreken. (Dierenbescherming)

Als het aan de PvdA ligt…

De PvdA is het met de meeste stellingen eens, en geeft goede argumenten als ze het met de stelling oneens zijn. Er moeten minimum dierenwelzijnseisen komen en toezicht, controle en handhaving moet goed georganiseerd worden. Een houdverbod op dieren zou bij dierenmishandeling een passende straf zijn, en er moet voor het houden van dieren een positieflijst komen, niet alleen voor zoogdieren. Dierenhandel via internet zou gecertificeerd moeten worden.(Dierenbescherming)

Circusdieren en dierenwelzijn in de wet

Een aantal dagen voor de verkiezingen stelde de Dierenbescherming Zeeland stelde politieke partijen specifieke vragen rondom dierenwelzijn. Daarin kwamen ook circusdieren, waaronder tijgers en leeuwen, aan bod. “Hoe staat uw partij tegenover het gebruik van wilde dieren in circussen?”

Een teleurstellend antwoord kwam van de grootste partij, de VVD. “De VVD vindt dit geen wilde dieren, want al deze ‘wilde’ dieren zijn in gevangenschap geboren.” Al eerder heeft de PvdD in de kamer een initiatief ingediend om het optreden van wilde dieren in circussen te verbieden, maar een meerderheid van de Kamer steunde het initiatief niet. Met de VVD als grootste partij ziet het er dan ook niet goed uit voor tijgers en leeuwen bij de circussen.

Ook dierenmishandeling kwam bij de vragen aan bod. “Vindt uw partij dat de huidige Dierenwelzijnwet voldoende handvatten geeft om dierenmishandeling adequaat tegen te gaan?” Dit keer goede reacties van grote partijen. “De VVD vindt dat er in de GWDD [afkorting van Dierenwelzijnwet] genoeg handvatten zitten. Daarnaast is er een initiatiefvoorstel in de Tweede Kamer behandeld. Dit initiatief stelde een wijziging in het Wetboek van Strafrecht voor om dierenmishandeling strenger te straffen. Van de VVD had dit voorstel nog wel een tandje verder gemogen.” GroenLinks wil dierenrechten in de grondwet, D66 wil de nodige aanpassingen in de wet. En het CDA verwoordt, naast hun eigen standpunt, ook een gedeelte die van de PvdA: “Het CDA [heeft] samen met de PvdA een initiatiefwet ingediend om de strafmaat voor ernstige dierenmishandeling te verhogen en een houdverbod van dieren op te leggen aan dierenbeulen die zich schuldig maken aan ernstige dierenmishandeling.” (Dierenbescherming)

Werk aan de winkel, partijen! Laat dierenmishandeling opnemen in het Wetboek voor Strafrecht!

Toekomst dierenwelzijn

Als de partijen nakomen wat ze aan de Dierenbescherming hebben laten weten, kan het nog best de goede kant op gaan met het dierenwelzijn in Nederland – mits besluiten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en niet op de planken blijven liggen.

Fotobron: Mooste (CC-licentie)