Copyright en credits

Copyright teksten Topkatten.nl

De tekstuele inhoud van Topkatten.nl valt onder de CC-licentie “by-nc-sa”, in het Nederlands “Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen”.

Door deze licentie zijn de teksten op Topkatten vrij te gebruiken, te kopiëren, verspreiden, doorgeven en te bewerken, onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding – de gebruiker dient bij gebruik van het werk de naam © Topkatten.nl en een link naar de tekst te vermelden;
  • Niet-commercieel – de teksten mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, ook niet met naamsvermelding! Hierop zijn de uitzonderingen geldig zoals gesteld in de Auteurswet 1912 (citaat of parafrase);
  • Gelijk delen – bij een bewerking van de tekst moet deze bewerking dezelfde licentie (of gelijksoortige) krijgen als de oospronkelijke tekst op Topkatten.nl, de by-nc-sa-licentie.

Met deze licentie geeft Topkatten.nl geen afstand van de auteursrechten van de teksten.

Copyright beelden Topkatten.nl

De beelden op Topkatten komen van diverse personen en fotografen. Bij het publiceren van hun werk hebben zij aangegeven dat het werk gekopieerd en bewerkt mag worden. In sommige gevallen gaven zij ook aan dat het werk alleen op een niet-commerciële manier mag worden gebruikt. De licentie waaronder de beelden zijn gepubliceerd, staat aan het einde van elk artikel waar het werk is gebruikt. Voor afbeeldingen op indexpagina’s staat de licentie van de afbeelding op de desbetreffende artikelpagina.